ПЛАНК Електротехнік приєднався до УСПП

UDP

Український союз промисловців і підприємців є потужним  громадським  об’єднанням, куди увійшли представники великого, середнього та малого бізнесу, традиційні для країни підприємства, заводи зі столітньою історією та еліта новітніх високих технологій, експортери та виробники продукту для внутрішнього ринку. Союз веде свою історію з 15 лютого 1992 року.
Мета УСПП: Побудувати сучасну європейську країну з конкурентоздатною економікою, потужним середнім класом, розвинутим громадянським суспільством.

    Нині у фокусі основної діяльності УСПП:

  • збереження та розвиток трудового потенціалу країни;
  • встановлення сприятливого ділового клімату – доступ підприємців до фінансових ресурсів, простота ведення справи та захист бізнесу;
  • відродження вітчизняної промисловості за світовими стандартами, впровадження інноваційних виробництв, модернізація підприємств, створення національної стратегії індустріального розвитку;
  • дієвий захист прав власника та інвестора.

Всі ці напрямки діяльності УСПП співпадають з метою та стратегію корпоративного розвитку заводу ПЛАНК Електротехнік та підтримуються його колективом.
http://uspp.ua/

Інші Новини

Наразі результатом плідної співпраці конструкторів та маркетингу компанії ПЛАНК Електротехнік стало отримання першого патенту на корисну модель монтажної коробки типу МВ для порожніх стін.

Успішно пройдені випробування в НДПКІ «МОЛНІЯ» підтвердили високий професійний рівень захисту електричного обладнання виробництва ПЛАНК Електротехнік, яке виробляється виключно в Україні.

PLANK Electrotechnic впровадив систему менеджменту якості яка відповідає міжнародним стандартам ISO 9001:2015 і OHSAS 18001:2007.